Nieuwsbrieven

In 2019 is MI BOSIE (wederom) gestart met het uitgeven van een driemaandelijkse nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief wil het bestuur de doelgroep en andere belangstellenden informeren over activiteiten van de stichting. Het soosprogramma van de drie maanden volgend op het moment van verschijnen, wordt ook opgenomen in de nieuwsbrief. Deze pagina biedt toegang tot de nieuwsbrieven die reeds zijn uitgebracht. Klik daartoe op het plaatje van de betreffende nieuwsbrief.Kwartaal 2/3 – 2020
Voorlopig géén 3-maandelijks
soosprogramma!


Kwartaal 1 – 2020
Incl. soosprogramma
jan – feb – mrt 2020
Kwartaal 4 – 2019
Incl. soosprogramma
nov – dec 2019
Kwartaal 3 – 2019
Incl. soosprogramma
jul – aug – sep 2019
Kwartaal 2 – 2019
Incl. soosprogramma
apr – mei – jun 2019