“Je hoeft alleen maar met je heupen te zwiepen!”

Een verslag van het bezoek van enkele stagiaires van Fontys Eindhoven, opleiding SPH

09De opleiding SPH is een hogere beroeps opleiding voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Aan de eerstejaars studenten worden lessen gegeven over de diversiteit in de zorg in het kader van de module Interculturalisatie. Men probeert dan aan de studenten kennis en inzicht te geven in de specifieke culturele achtergrond en problematiek van ouderen met een allochtone achtergrond. Namens MI BOSIE zijn Lygia en (in het verleden) Percy bereid gevonden de studenten hierover te informeren.
Tijdens deze bijeenkomsten is informatie gegeven over de positie van ouderen in Suriname, hoe met ouderen wordt omgegaan in Suriname en hoe daar de ouderenvoorzieningen zijn geregeld. Verder is verteld over de positie van Surinaamse ouderen in Nederland, welke voorzieningen er zijn, welke de voorkeur hebben en waar hulpverleners rekening mee moeten houden. Door deze interessante en leerzame lessen hebben de studenten niet alleen veel kennis en inzicht gekregen, maar ze zijn vooral heel betrokken geraakt. Door deze gastlessen zijn ze geïnteresseerd geraakt in de doelgroep en in de activiteiten van MI BOSIE. Op de soos van 10 maart 2005 had MI BOSIE zeven studenten te gast voor het uitvoeren van een opdracht, samen met de bezoekers van de soos. Een week tevoren waren ze reeds langs geweest voor een intakegesprek, om te peilen wat er leefde onder de mensen en op basis daarvan hun workshop vorm te geven. De interesses bleken vooral te maken te hebben met bewegen, muziek, dansen en eten. Er zijn dan ook activiteiten gedaan rond deze thema’s: Hollandse spelen, dansen en zingen op Nederlandse en Surinaamse muziek en typische Nederlandse hapjes proeven. In het eindverslag van de studenten staat onder meer: “Ja, we zijn allemaal wel wat dingen te weten gekomen over hun cultuur. Zo vertelden sommigen honderduit, tijdens de pauzes, tussen het dansen en zingen in, over hun verleden en de Surinaamse cultuur. Ook hebben ze ons een beetje leren dansen op de Surinaamse muziek: Je hoeft alleen maar met je heupen te zwiepen”. De soos van 24 maart 2005 stond ook in het teken van een workshop van SPH-studenten. In hun verslagje aan MI BOSIE schreven ze: “Het was een erg gezellige dag, we zijn langs geweest bij MI BOSIE om een workshop te geven. We hadden er erg veel zin in en keken er erg naar uit. Rond half één waren we daar. Het zag er binnen al erg gezellig uit, hoewel het nog niet zo druk was. We hebben vast wat spullen klaargezet, wat thee gedronken en gewacht op de rest. Toen we compleet waren hebben we even uitgelegd wat we kwamen doen en waarom het zo belangrijk is om voldoende te bewegen. Daarna kon het sporten beginnen: eerst werd er gedanst, vervolgens waren er ontspanningsoefeningen (erg rustgevend) en ook spelletjes met bal en hoepels. Bijna iedereen deed mee en er werd veel gelachen. Tot slot de vogeltjesdans, echt typisch Hollands en heel erg leuk. Iedereen was ook echt afgepeigerd na het sporten. Het was tijd voor koffie/thee en lekker uitrusten van deze vermoeiende, maar leuke middag. We hebben erg genoten en hopen dat ons doel is bereikt: ouderen meer laten bewegen!” Degenen die aanwezig waren op bovengenoemde soosmiddagen zijn het er ongetwijfeld mee eens dat de workshops van de studenten een welkome afwisseling was op het normale soosprogramma. Het gevolg is geweest dat van verschillende kanten aan de soosleiding is gevraagd om vaker te bewegen, het liefst op muziek natuurlijk.