MI BOSIE als stageplek

MI BOSIE biedt aan studenten die een sociaal-maatschappelijke opleiding volgen, de mogelijkheid om werkopdrachten en stages in het kader van o.a. multiculturaliteit bij de stichting uit te voeren. Regelmatig ontvangt MI BOSIE verzoeken van studenten van met name hogescholen, voor het doen van een (eind)opdracht voor hun studie bij en met de mensen van MI BOSIE. Meestal is de aanleiding de keuze voor een vak met betrekking tot de multiculturele samenleving. Het komt ook voor dat studenten MI BOSIE als stageplek willen aanmelden bij hun begeleiders. In samenspraak met het bestuur wordt dan bekeken welke mogelijkheden er zijn en wordt gezamenlijk (dat wil zeggen met de stagedocent) een Plan van Aanpak opgesteld.
Naast de mogelijkheid om bij de stichting stage te lopen, kan MI BOSIE op verzoek ook zgn. gastlessen geven op locatie. Zo is het weleens voorgekomen dat bestuursleden een dergelijke gastles hebben verzorgd voor studenten aan de SPH-opleiding van Fontys in Eindhoven.
Lees de ervaringen van enkele studenten in de volgende verslagen:

 

05 24 ICM107B