Informatie Adviescentrum

Aan het begin van 2005 is op het secretariaat van MI BOSIE een Informatie Advies Centrum (IAC) geopend. Bij dit IAC kan men terecht voor allerlei vragen en informatie over:

  • huisvesting
  • financiële regelingen
  • zorgvoorzieningen
  • soos- en andere activiteiten

Bij het IAC zijn folders verkrijgbaar over diverse onderwerpen en voorzieningen en er is altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. Daarnaast bemiddelt het IAC tussen ‘vragen en aanbod’. Als men het bijvoorbeeld prettig vindt om af en toe op vrijwillige basis actief te zijn op de soos, dan kan men dat aan het IAC doorgeven. Vaak zijn er ook mensen nodig voor kleine klusjes zoals: voor iemand het gras maaien, even een boodschap halen, in of rond het huis een klusje doen, etc.
Het is tevens mogelijk dat iemand over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt die hij of zij wil overdragen aan andere ouderen. Ook in dat geval kan men zich als vrijwilliger opgeven.
Het werk op het IAC wordt onder leiding van de ouderen adviseurs van MI BOSIE uitgevoerd door seniorenvoorlichters. Het zijn geschoolde vrijwilligers die u graag te woord staan en verder willen helpen. De seniorenvoorlichters bieden in de   eerste plaats een luisterend oor, in sommige gevallen hebben ze een bemiddelende rol.
Om nog wat meer te vertellen over de diensten van het IAC nemen de seniorenvoorlichters in eerste instantie zelf contact op met de achterban; dit contact kan leiden tot een afspraak voor een gesprek op het IAC MI BOSIE. De stichting heeft natuurlijk liever dat men zelf contact opneemt met het IAC, even een bezoekje brengen mag ook. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door het IAC.
De voorlichters van het IAC MI BOSIE hebben reeds enkele jaren ervaring opgedaan bij Loket W. In de afgelopen jaren zijn via het IAC diverse mensen geholpen aan o.a. een nieuwe wasautomaat, verhuiskosten, een nieuwe stofzuiger, een woonvoorziening bij verhuizing van eigen huis naar serviceflat, hulp bij invullen van belastingformulieren, het verkrijgen van speciaal schoeisel, ouderenvervoer, etc.

Het IAC MI BOSIE is geopend op donderdagmiddag tijdens de soos en daarnaast kan in overleg een andere dag en tijd worden afgesproken. Ook telefonisch is het loket bereikbaar: via 040-2468955. Internetters mogen ook een mailtje sturen via info@mibosie.nl.