Welkom bij Mi Bosie

 
 
 

Oprichting

Na ruim een jaar van voorbereidend werk zag stichting Mi Bosie het levenslicht op 12 januari 1989. Mi Bosie staat voor Maatschappelijke Integratie Behartiging Oudere Surinamers In Eindhoven; het is tevens Surinaams voor “Ik kus je”. Tot de doelgroep worden gerekend de 50+ Surinamers in Eindhoven, ongeacht de etnische afkomst; Mi Bosie is er dus voor alle Surinaamse Ouderen.

Doelstelling

Zoals de naam al aangeeft behartigt Mi Bosie de maatschappelijke integratie van oudere Surinamers in Eindhoven. Dat probeert de stichting te bereiken middels:

  • Netwerkontwikkeling
  • Verbetering van de zorgstructuur
  • Integratie


Netwerkontwikkeling moet tot stand komen door relatieverbetering, niet alleen tussen Surinaamse ouderen onderling, maar tussen ouderen in het algemeen. Mi Bosie tracht dit te bereiken door het opsporen en benoemen van oorzaken van het isolement waarin ouderen verkeren, inventarisatie van specifieke Surinaamse behoeften wat betreft hun relatie met Surinaamse ouderen, opzetten van activiteiten door en (in het bijzonder) voor Surinaamse ouderen en het vormen van kader dat de belangen van Surinaamse ouderen in Eindhoven wil behartigen.

Verbetering van de zorgstructuur geschiedt door een betere afstemming van de algemene voorzieningen op de behoeften van Surinaamse ouderen en wel door na te gaan waarom die afstemming niet of in geringe mate aanwezig was. Verder door inventarisatie van specifieke Surinaamse behoeften ten aanzien van de hulpverlening door de diverse dienstverlenende instanties.

Met integratie wordt bedoeld integratie van de Surinaamse ouderen in de Nederlandse samenleving en in het bijzonder de Eindhovense samenleving. Deze integratie probeert Mi Bosie te bereiken door Nederlanders bekend te maken met leefwijzen en gewoonten van Surinaamse ouderen en omgekeerd.

 
 
 

Activiteiten

 


Soosactiviteiten
Met de soos en inloop stelt Mi Bosie de achterban in de gelegenheid om op ongedwongen manier met elkaar samen te zijn. Tijdens de soos zijn er diverse activiteiten van uiteenlopende aard, zoals creatieve activiteiten, lezingen, bingo, spelletjes, etc. De inloop kent geen speciale activiteit, indien dat wel het geval is wordt dat vooraf aangegeven. De soos en inloop vormen ook een mooie gelegenheid voor iedereen die op een leuke manier kennis wil maken met (oudere) Surinamers.

De invulling van het soosprogramma wordt gedaan door het bestuur en kader van Mi Bosie, zoveel mogelijk in overleg met de doelgroep en bij voorkeur gerelateerd aan de actualiteit met betrekking tot ouderen (met name de thema’s zorg en wonen).

Uitstapjes
Naast genoemde activiteiten proberen wij jaarlijks ook enkele uitstapjes te organiseren voor de doelgroep. Daarbij kunt u denken aan busreisjes naar een bestemming die veelal wordt bepaald op basis van de wensen van de soosbezoekers.

Soosprogramma
Informatie over de datum en het programma van de soos- en inloopmiddagen, evenals informatie over andere activiteiten en evenementen, staat bijgaand afgebeeld. Door te klikken op de informatie kunt u het vergroten en beter leesbaar maken.

Nadere informatie
Vooralsnog zal van enkele specifieke activiteiten een aankondiging worden gepubliceerd op het Prikbord (zie verder).


 

Prikbord

Indien er belangrijke mededelingen zijn, zullen die op dit Prikbord worden gepubliceerd.

Contact gegevens

 

Contact